چگونگی کارواش بدون آب نانو

برای درک بهتر عملکرد این محصول ابتدا نگاهی به عملکرد مواد شوینده و آب در تمیز کردن می اندازیم. هنگامی که جرم یا کثیفی از هر نوع آلودگی (مواد آلی یا معدنی) روی سطوح قرار می گیرند, به دلیل جاذبه بین مولکولی, حالت چسبندگی ایجاد می شود. انباشته شدن ذرات و جرم های مختلف روی سطوح سبب کدر شدن رنگ آنها می شود.
در تمیز کردن با آب خالی یا مواد شوینده و آب, مولکول های آب یا شوینده, نقش واسط در احاطه ذرات و جابجایی آنها را بر عهده دارند و هر چه مولکول های آب با سرعت بالاتری به سطح برخورد کنند, توانایی بیشتری در پاک کنندگی دارند.
حال فرض کنید آب در اختیار ندارید پس نیاز به یک ماده دارید که همان نقش واسطه گری آب و مواد شوینده را در برابر جرم ها و ذرات چسبیده شده روی سطح, داشته باشد. تکنولوژی مواد شوینده نانو همان ماده می باشد. کارواش
این مواد منحصر به فرد, می توانند روی سطوح, تا ابعاد بسیار ریز نانومتری نفوذ کنند و ذرات ریز را در بر گرفته, آنها را با ایجاد رشته های به هم پیوسته, به الیاف دستمال منتقل نمایند. بنابراین جرم های بسیار ریز غیر قابل رویت, در ابعاد نانو از روی سطوح پاک می شوند. هم چنین این مواد بعد از فرایند تمیزکاری, لایه ای روی سطح با چسبندگی بالا ایجاد می کنند که سبب محافظت از آن نیز می شود.