چگونه یک ژنراتور مناسب انتخاب کنیم ؟

قبل از انتخاب یک ژنراتور باید این موارد را بدانید : قدرت ماکزیمم و قدرت سرعتی . قدرت نشان داده شده در تبلیغات عموما بیشترین قدرتی است که محصول می تواند ایجاد کند . با این وجود شما می توانید قدرت سرعت را نگاه کنید. قدرت ماکزیمم : بیشترین قدرت بازدهی است که ژنراتور می تواند تولید کند. الکتروموتور زیمنس
قدرت سرعتی : قدرتی است که در آن ژنراتور می تواند بصورت پیوسته کار کند و عموما 90 درصد قدرت ماکزیمم را شامل می شود .
قدرت لحظه ای استارت و قدرت عملکرد نرمال
برخی دستگاههای برقی به قدرتی اضافی برای اغاز کار نیاز دارند . اما سایر دستگاهها برای شروع به قدرت اضافی نیاز ندارند و قدرت استارت انها همانند قدرت عملکرد نرمال آنها است . برای محاسبه صحیح قدرتی که نیاز دارید باید دو ظرفیت (شارژ ) مختلف را بشناسید : 1- نوع مقاومتی ظرفیت : نوع مقاومتی ظرفیت بسیار ساده است و قدرت آغاز به کار آن همانند قدرت عملکرد نرمال ان است .