پمپ های رفت و برگشتی (Reciprocating Pumps)

بودن یک حرکت رفت و برگشت به جلو و عقب و یا بالا و پایین از خصوصیات اصلی پمپ تناوبی می باشد. این گونه پمپ ها بر خلاف پمپ های گریزازمرکز و دورانی که شامل پروانه می باشند. پمپ های رفت و برگشتی دارای یک پیستون می باشند. حرکت رفت و برگشتی توسط یک شاتون به حرکت دورانی تبدیل می شود. یک پمپ رفت و برگشتی دارای سه قطعه متحرک می باشد:
پیستون (Piston)
سوپاپ ورودی (In put Valve)
سوپاپ خروجی (Out put Valve)
پیستون چیست؟
پیستون معمولا از طول کورس سیلندر کوچکتر می باشد ولی انگشتی از کورس سیلندر بزرگتر می باشد.
پمپ های های رفت و برگشتی را به دو گروه تقسیم می کنند: پمپ مکشی (Vacuum Pump)- پمپ فشاری (Pressure Pump)و هرکدام از آن ها دوطرفه و یک طرفه می توانند باشند.
پمپ مکشی (Vacuum Pump)
پمپ مکشی یک پمپ یک طرفه می باشد که از یک سیلندرباز و یک سوپاپ مخصوص تشکیل شده است. پمپ به جای نیرو وارد کردن سیال را می مکد. در این نوع پمپ ها سوپاپ خروجی در داخل پیستون نصب شده و به همراه آن بالا و پایین می رود.
استارت این پمپ ها به چهار مرحله نیاز دارد:
خروج هوا: که پیستون یه سمت پایین سیلندر رانده شده و هوای موجود از آن خارج می شود.
ورود سیال: زمانی که پیستون به سمت بالا حرکت می کند یک خلاء نسبی ایجاد می شود که فشار جو باعث وارد شدن سیال به داخل سیلندر می شود. پمپ لوارا
انتقال سیال: در حین پایین رفتن پیستون سیال در داخل سلندر محبوس می شود و از طریق سوپاپ خروجی به سمت بالائی سیلندر حرکت می کند.
خروج سیال: زمانی که پیستون بالا می رود سیال داخل سیلندر می شود. بعد از هواگیری پمپ و انجام کارهای اولیه پیستون آن تکمیل می شود.
منبع: اب نیرو