پمپ های دورانی (Rotary Pump )

این نوع پمپ ها بصورت ثابت و کاملا یکنواخت سیال (Fluid) را از داخل محفظه خود به بیرون هدایت می کنند. این نوع پمپ ها را از نوع جابجائی مثبت می دانند ولی پمپ های گریز از مرکز (Centrifuge Pump) رو از نوع جابجائی منفی می دانند. پمپ های دورانی را می توان به انواع گوناگونی تقسیم کرد از جمله:
پمپ چرخ دنده ای (Gear Pump)
پمپ پره ای (Vane Pump)
پمپ پیستونی (Piston Pump)
پمپ چرخ دنده ای:
این پمپ دارای دو چرخ دنده می باشد که در یک محفظه (Chamber ) روی همدیگر قرار گرفته و یکی از چرخ دنده ها ثابت و دیگری به محرک موتور متصل بوده و هنگامی که موتور پمپ شروع به کار کرده و چرخ دنده ای که به محرک متصل می باشد شروع به حرکت کرده و باعث می شود تا چرخ دنده ثابت هم شروع به حرکت کند. به این نوع پمپ ها جابجائی مثبت گویند زیرا مقدار آبدهی در این پمپ ها را می توان با تغییر سرعت گردش محور تغییر داد. پمپ های چرخ دندهای براساس نوع چرخ دنده هایشان تقسیم می شوند:
چرخ دنده ای جناغی (Herring Bone Gear Pump )
چرخ دنده ای ساده (Spur Gear Pump )
چرخ دنده ای مارپیچ (Spiral Gear Pump )
چرخ دنده ای جناغی (Herring Bone Gear Pump )
این پمپ ها دارای ساختار بسیار کوچک و جمع و جور می باشند وبسیار زیاد برای مصارف صنعتی و تجاری کاربرد دارد زیرا صدا تولید نمی کنند ودر اکثر موارد در پله برقی ها کاربرد دارد. پمپ لوارا
چرخ دنده ای ساده (Spur Gear Pump )
خود این نوع پمپ ها به دو دسته از نظر نوع چرخ دنده تقسیم می شود:
چرخ دنده خارجی
چرخ دنده داخلی
چرخ دنده خارجی
زمانی که چرخ دنده ها با همدیگر درگیر می شوند و روی همدیگر قرار می گیرند در این حین یک خلا (Vacuum ) در محفظه ایجاد می شود که همان مکش (Suction ) می باشد و باعث داخل شدن سیال به محفظه می شود.
چرخ دنده داخلی
زمانی که یک چرخ دنده نیروی حرکت خود را از موتور گرفته و باعث حرکت چرخ دنده ثابت می شود در هنگام جداشدن پره ها از همدیگر یک خلا ایجاد می شود و باعث مکش می شود. حال می توان با یک نتیجه گیری تفاوت این دو پمپ داخلی و خارجی رو فهمید: در پمپ خارجی در هنگام ابتدای درگیری عمل مکش صورت می گیرد ولی در پمپ داخلی در هنگام پایان درگیری این عمل صورت می گیرد.
چرخ دنده ای مارپیچ (Spiral Gear Pump )
این پمپ ها بیشتر شبیه به پمپ های جناغی می باشد و بی سروصدا هستند. و برای انتقال سیالات مورد استفاده قرار می گیرد.
منبع: اب نیرو