هدف از نصب گیت فروشگاهی

گيت فروشگاهی اصل کار اين گيت و هدف از گذاشتن گيت فروشگاهي در معبر فروشگاه ها :
1 ) به سرقت نرفتن اجناس داخل فروشگاه ميباشد.
2 ) آرامش داشتن فروشنده فروشگاه و امنيت خاطر ايشان براي ارتباط با مشتري.
3) به روز و مد بودن دکوراسيون فروشگاه ها با برندهاي معتبر دنيا.
فروشگا ه هايي که ميتوانند از گيت فروشگاهی استفاده نمايند عبارتند از :
لباس فروشي ها،کتاب فروشي ها،لوازم ورزشي و اسپرت،لوازم تحرير،موبايل فروشي ها،فروشگاه هاي لوازم آشپزخانه و کادوئي،عينک فروشي ها،ساعت فروشي ها،هايپر مارکت هاي بزرگ و کوچک در مجموع گيت فروشگاهی وسيله اي است که ميتواند خيلي از دزدي هاي فروشگاه هاي شما را کنترل کرده و پس از گذشت يک سال اين سيستم براي مصرف کننده محترم يک سرمايه محسوب گرديده است
با توجه به اينکه دزدي هاي داخل، يک سال خود را کنترل و جلوگيري کرده و داراي سرمايه شده است.