مزایا و معایب الکتروموتور آسنکرون قفس سنجابی

مزایای الکتروموتور آسنکرون قفس سنجابی:
– این الکتروموتور دارای ساختمان ساده ای است.
– سرعت گردش این الکتروموتور در بارهای مختلف تقریبا ثابت است
– تغییر بار باعث از حرکت ایستادن این نوع الکتروموتور نمی شود.
– نسبت به الکتروموتورهای روتور سیم پیچی شده (Slip Ring) دارای ضریب قدرت بهتری هستند.

​معایب الکتروموتور آسنکرون قفس سنجابی:
– در موقع استارت این الکتروموتور جریان زیادی (۳ تا ۷ برابر جریان نامی) را از شبکه می گیرند.
– این الکتروموتور ها گشتاور استارت پایینی دارند. موتوربرق استارتی
– این الکتروموتور زمانی که با بار کم در حال کار است ؛ ضریب قدرتش کاهش می یابد.
– این نوع الکتروموتور به تغییرات ولتاژ حساس است و در صورت کم شدن ولتاژ جریان آن به همان نسبت افزایش می یابد.
– تغییر دور این الکتروموتور با روش کاهش ولتاژ غیر ممکن بوده و نیاز به دستگاهی (AC Drive) برای این کار دارد. 

تولید و ساخت صنعتی