صدور مجوز نصب دوربین مداربسته در مدارس کشور

دبير شوراي عالي آموزش و پرورش از صدور مجوز نصب دوربين مداربسته در مدارس و قانوني شدن آن خبر داد و گفت: طبق اين بخشنامه مديران مدارس مي توانند دوربينهاي مداربسته را تنها از منظر حفاظت از اموال و مکانهاي حساس و خطرناک مدارس نصب کنند.

مهدي نويد ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر افزود: طبق هماهنگيهايي که با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشته ايم امکان نصب دوربينهاي مداربسته به شکل قانوني در مدارس فراهم شد.

نصب دوربينهاي مداربسته از سال گذشته در حالي در برخي از مدارس تهران به دليل کمبود معاونت انضباطي براي کنترل دانش آموزان آغاز شد که هيچ قانون و مقرراتي در آموزش و پرورش در اين باره وجود نداشت.

دبيرشوراي عالي آموزش و پرورش ادامه داد: طبق بخشنامه صادر شده مديران مدارس مي توانند دوربينهاي مداربسته را تنها از منظر حفاظت از اموال و مکانهاي حساس و خطرناک مدارس نصب کنند و به هيچ وجه اجازه نصب آن را در کلاس درس ندارند.

در پي نصب دوربين مدار بسته در مدارس، مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسبت به اين موضوع واکنشهاي متفاوتي را داشتند. اغلب آنها معتقدند که نصب دوربينهاي مداربسته تبعات منفي تربيتي در دانش آموزان همچون پنهان کردن شخصيت واقعي دانش آموز و دوگانگي شخصيتي آنها را به دنبال دارد.

نصب دوربين فقط در راهروها و مکانهاي آسيب خيز

نويد ادهم در پاسخ به اين سئوال که " آيا مديران مدارس اجازه نصب دوربين در راهروهاي مدارس را دارند؟" نيز گفت: در راهروهايي که امکان لغزش و آسيب رساني فيزيکي به دانش آموزان است امکان نصب دوربين وجود دارد.

دبير شوراي عالي آموزش و پرورش با تاکيد بر اينکه نصب دوربينهاي مداربسته به هيچ وجه جنبه انضباطي و کنترلي دانش آموزان را ندارد، تصريح کرد: مخالفتهايي که از قبل نيز بر روي اين موضوع وجود داشت به قوت خود باقي است و نصب دوربين در کلاسهاي درس براي ملاحظات تربيتي به هيچ وجه مورد تاييد نيست.

نويد ادهم درباره اينکه " در اين بخشنامه براي برخورد با مديران متخلف که استفاده هاي انضباطي از دوربين مي کنند در نظر گرفته شده است؟" نيز گفت: آيين نامه انضباطي نيز در اين باره تهيه شده و تمام جوانب را در نظر گرفتيم و از اين لحاظ خلا قانوني وجود ندارد.

نصب دوربين با هماهنگي حراست منطقه و سازمان
همچنين "جواد مرتضي زاده" مديرکل ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات مردمي آموزش و پرورش شهر تهران گفت: نصب دوربينهاي مداربسته در مدارس با هماهنگي حراست منطقه و سازمان آموزش و پرورش انجام مي شود. (آموزش دوربين مداربسته)