دیزل ژنراتور چیست

ديزل ژنراتور در پيکربندي هاي مختلف الکتريکي و فيزيکي براي استفاده در زمينه هاي مختلف قابل استفاده مي باشد. در اين مطلب ما نحوه کارکرد يک ديزل ژنراتور ، اجزاي اصلي يک ديزل ژنراتور و عمل يک ديزل ژنراتور به عنوان يک منبع ثانويه انرژي الکتريکي در زمينه هاي مسکوني و صنعتي بررسي مي کنيم .

اجزاي اصلي يک ديزل ژنراتور :
اجزاي اصلي يک ديزل ژنراتور را مي توان بطور گسترده به شرح زير است (اشاره به تصوير ديزل ژنراتور بالا):

(?) موتور ژنراتور
(?) دينام ( ژنراتور )
(?) سيستم هاي سوخت (تانک ديزل ژنراتور)
(?) رگولاتور ولتاژ
(?) سيستم هاي خنک کننده و اگزوز
(?) سيستم هاي روانکاري
(?) شارژر باتري
(?) کنترل پنل
(?) مجمع اصلي / قاب (شاسي ديزل ژنراتور)
شرح اجزاي اصلي يک ديزل ژنراتور است در زير آورده شده است.

(?)موتور ژنراتورموتور نراتور منبع انرژي مکانيکي ورودي به ديزل ژنراتور مي باشد.
اندازه قدرت موتور ديزلي به طور مستقيم متناسب با حداکثر توان خروجي ژنراتور ( ديزل ژنراتور ) مي تواند کوپله شود.
عوامل متعددي وجود دارد که مي بايست در ذهن داشته باشيم تا يک موتور ديزلي خوب را براي ديزل ژنراتور خود انتخاب نماييم.

از جمله توليد کننده موتور ديزل ژنراتور ، نوع و نحوه کار موتور ديزل ژنراتور و نهايتا نحوه نگهداري از موتور ديزلي بر روي ديزل ژنراتور را اشاره نمود.