تعمیرات انواع پمپ انژکتورو هیدرولیک

در حالت کلی بر دو نوع میباشد
تعمیرات انواع پمپ انژکتور ردیفی
تعمیرات انواع پمپ انژکتور اسیابی
پمپ انژکتور در مدار فشار قوی قرار گرفته و سوخت را با فشار به انژکتورها ارسال می نماید. 

پمپ انژکتور اسیابی طرح بسیار جالبی از انواع پمپ های سوخت رسانی موتور دیزل بوده استساختمان پمپ کاملا کوچک و مختصر بوده و بجای واحدهای متعدد تولید کننده فشار فقط یک واحدپمپ کننده مشترک وجود دارد که برای تمام سیلندرها سوخت تحت فشار ارسال می دارد بنابراین مقدار تحویل سوخت و زمان شروع تحویل در همه سیلندرها یکسان بوده و نیاز به تنظیم جداگانه ندارد طرح پمپ طوری است که ساختمان یک پمپ پمپ شش سیلندر تقریبا برابر با یک پمپ چهار سیلندر است
منبع: پمپاژ