انواع دیزل ژنراتور

ديزل ژنراتورها از نظر سوخت مصرفي موتور به سه دسته تقسيم مي شوند :

گازوئيل سوز
گازسوز
دوگانه سوز
ديزل ژنراتورها از نظر اندازه و توان برق توليدي و مصرفي نيز طبقه بندي مي شوند و بر همين اساس و با توجه به نوع مصرف براي توليد برق اضطراري يا مستمر انتخاب مي شوند.

ديزل ژنراتورها از نظر ابعاد نيز تفاوت هايي دارند . ابعد ديزل ژنراتورها بسته به توان الکتريکي آن ها است. ديزل ژنراتور هاي کوچک (تا 250 کيلو ولت آمپر) قابل حمل و نقل هستند. اما ديزل ژنراتورهاي بزرگ (2000 کيلو ولت آمپر) قابل جا به جايي نيستند و بايد به صورت قطعات مجزا به محل منتقل و آنجا روي هم سوار شوند.

تولید و ساخت صنعتی