اجزا پمپ

بدنه پمپ
محفظه ای است که پره های پمپ، محور و سیستم آببندی آنرا در بر می گیرد و مایع از میان آن جریان می یابد. معمولا بدنه پمپ از نوع حلزونی یا ازنوع قطر افزاینده است.

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور محور پمپ
بسته به نوع موتور مورد استفاده، محور پمپ می تواند بخشی از روتور موتور بوده، و یا مستقل و به محور موتور جفت شده باشد. محور می تواند دارای یاتاقان مستقل بوده، یا توسط یاتاقانهای موتور نگه داشته شود. روش مورد استفاده به طراحی پمپ بستگی خواهد داشت.

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور پروانه پمپ
قسمتی از پمپ است که نیروی زیادی به سیال وارد کرده تا سرعت و مقدار حرکت آنرا افزایش دهد. منفذ مرکز پروانه را چشم پروانه می گویند تا که حدودی تعیین کننده ظرفیت پمپ است.

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور نقطه مکش
محل ورود سیال به پمپ است که معمولا در نزدیکی مرکز بدنه آن قرار دارد. قطر برای عبور در این نقطه تا حدودی میزان آبدهی پمپ را تعیین می کند.

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور حلقه های سایش
در تمام پمپ ها در نظر گرفته نمی شود. اما اگر در نظر گرفته شوند معمولا قابل تعویض خواهند بود. بدین طریق یک آببندی هیدرولیک انجام می شود که کارایی پمپ را افزایش می دهد. علاوه بر این، مقدار اندکی سیال از طرف رانش به طرف مکش پمپ باز گردانده می شود.

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور کاسه نمد
موجب آببندی جریان سیال در داخل پمپ می شود. کاسه نمد می تواند شامل یک واحد آببندی از نوع بافته شده قابل تعویض و قابل تنظیم یا از نوع مکانیکی باشد. پمپ لوارا

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور شیپوره Diffuser
معمولا در پمپ های گریز از مرکز استفاده نمی شود. لیکن ممکن است گاهی به منظور جهت دادن به جریان آب بکار گرفته شود. با استفاده از بدنه حلزونی از شیپوره کمتر استفاده می شود.

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور نقطه رانش یا تخلیه
نقطه ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می راند. برای نمایش قطعات پمپ ازنوع ساده، پمپ های یک مرحله ای با یک دهانه مکش استفاده شده است. اما پمپ های گریز از مرکز نیز در طرحهای چند مرحله ای بامکش دو گانه ساخته می شوند. نوع پمپ مورد استفاده بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار لازم تعیین می گردد. پمپ دو گانه بسیار شبیه پمپ بامکش واحد است، با این تفاوت که در آن سیال از هر دو طرف پروانه کشیده شده و از طریق یک دهنده خروجی رانده می شود.

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور بدنه پمپ ها
پمپهای گریز از مرکز در کارخانه ها از لحاظ ساختمان و کاربرد با یک دیگر تفاوت دارند. از این رو، بدنه پمپ ها به صورت مختلف ساخته می شوند.در ضمن جنس بدنه پمپ ها می تواند از مواد مختلف مانند چدن، فولاد، برنز و یا آلیاژ های مقاوم در برابر خوردگی وسایش ساخته شود.
منبع: فامکو