تولید سرما و الکتریسیته از گرما

مهندسان دانشگاه ايالت اورگان با ساخت يک نمونه موفق قدم بزرگي در بررسي يکي از مشکلات عمده در حيطه مصرف سوخت در سراسر جهان امروز برداشته اند. اين مشکل هدردهي نيمي از انرژي و سوخت توليد شده توسط اتومبيل‌ها، کارخانه‌ها و نيروگاه‌هاست.

جام جم نوشت، فناوري جديدي که توسط متخصصان دانشگاه اورگان (OSU)‌ توليد شده گرماي اضافي که هم‌اکنون در حال خروج از اگزوز ميليون‌ها اتومبيل و ديزل ژنراتور است را گرفته و مورد استفاده قرار مي‌دهد.
متخصصان معتقدند صرفه‌جويي بالقوه در هزينه‌ها، ارتقاي کارايي انرژي و کاربردهاي وسيع چنين تکنولوژي بسيار عظيم است. اين سيستم جديد که هم‌اکنون در OSU کامل شده مي‌تواند بخش زيادي از گرماي اضافي که در حالت عادي از اگزوز ماشين‌ها خارج مي‌شود را به منظور توليد الکتريسيته يا به کار انداختن سيستم‌هاي سرمايشي جذبي مشابه يخچال‌هاي قديمي نفتي به کار برد.
هايلي ونگ مي‌گويد: اين سيستم را مي‌توان به نوعي يک منبع مهم و جديد انرژي محسوب کرد و راهي خواهد بود براي ارتقاي کارايي سيستم‌هاي موجود که عمدتا مصرف‌کننده سوخت‌هاي فسيلي يا انرژي‌هاي ديگر هستند. نمونه اوليه تکميل‌شده نشان مي‌دهد که اين سيستم به همان خوبي که متخصصان انتظار داشتند، کار مي‌کند.

هم‌اکنون بيش از نيمي از گرماي توليدشده در نتيجه فعاليت‌هاي صنعتي يا عملکرد موتور اتومبيل‌ها تلف مي‌شود و حتي نيروگاه‌هاي الکتريکي بسيار پيشرفته در بهترين شرايط تنها 40 درصد از انرژي مصرف‌‌شده را به الکتريسيته تبديل مي‌کنند. اوضاع موتورهاي احتراقي درونسوز اتومبيل‌ها به مراتب وخيم‌تر از شرايط گفته شده است.
پژوهشگران معتقدند ضريب کارايي در صورت توليد 15 تا 20 درصد الکتريسيته توسط گرماي تلف‌شده به هيچ وجه مناسب نيست. اما بازهم از نبود چنين سامانه‌اي که کل گرما تلف مي‌شود بسيار بهتر است. اين تکنولوژي مخصوصا در جاهايي سودمند است که نياز به خنک‌کردن سيستم‌هايي است که گرما توليد مي‌کنند.
در حال حاضر رادياتور يک اتومبيل براي خنک‌کردن موتور حتي انرژي هم مصرف مي‌کند؛ در صورتي که با استفاده از اين سامانه جديد علاوه بر خنک کردن موتور مي‌توان انرژي نيز به دست آورد. تاکنون روش‌هاي مختلفي پيشنهاد شده و حتي بعضي از آنها براي استفاده حداقل بخشي از گرماي تلف شده براي خنک‌کردن موتور به کار گرفته شده‌اند. روش جديد هم يکي از آنهاست اما به مراتب کارآمدتر است و علاوه بر آن يک مزيت عمده ديگر اين سيستم توانايي آن در توليد الکتريسيته است.